Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

9η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα 2017

Από 15 έως και 19 Μαρτίου 2017 στην Θεσσαλονίκη
Mathematical meetings seeking infinity

Ο θεσμός της Μαθηματικής Εβδομάδας  αποτελεί για πολλά χρόνια πόλο έλξης όσων ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τα Μαθηματικά. Έδωσε και συνεχίζει να δίνει την ευκαιρία σε όλους να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στις εργασίες που αφορούν τις νέες ανακαλύψεις, τις νέες αντιλήψεις, τη διαρκή ενημέρωση στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Η Μαθηματική Εβδομάδα διευρύνει τη θεματική της με παράλληλες εκδηλώσεις όπως, εκθέσεις βιβλίων, ζωγραφικής, παρουσιάσεις εργασιώνProject, εκμάθηση λογισμικών και βραβεύσεις.
Η Μαθηματική Εβδομάδα έχει ως στόχο να προωθήσει το γόνιμο διάλογο και τον προβληματισμό στα Μαθηματικά, αλλά και να αναζητήσει απαντήσεις για τον ρόλο των Μαθηματικών στην εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό στο πλαίσιο της διαθεματικής, διεπιστημονικής προσέγγισης.
Ζητήματα όπως, οι εξελίξεις στην έρευνα, οι νέες τεχνολογίες, η διδακτική μεθοδολογία και οι εφαρμογές αποτελούν ζητήματα άμεσης προτεραιότητας στη θεματική των εισηγήσεων που θα παρουσιασθούν στην 9η Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα. 

Η 9η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα έχει ως στόχο να προσεγγίσει με σύγχρονο τρόπο και να απαντήσει σε ερωτήματα που έντονα απασχολούν σήμερα την μαθηματική κοινότητα και ιδιαίτερα σε αυτά που θέτει η στενή σχέση των Μαθηματικών με άλλες επιστήμες και με σημαντικές ανθρώπινες δραστηριότητες.Θα δώσει, εκτός των άλλων, την ευκαιρία να τονιστεί και ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας των Μαθηματικών και να μελετηθεί η διαχρονική τους συμβολή στους διάφορους κλάδους του πολιτισμού.

Θεματικές ενότητες
*       Τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στα ΤΕΙ – ΑΕΙ και στη Δια Βίου Μάθηση.
*       Τα Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
*       Διδακτική των Μαθηματικών
*       Μαθηματικά και νέες τεχνολογίες – τρόποι προσέγγισης της Μαθηματικής σκέψης.
*       Νέες προτάσεις και έρευνα στα Μαθηματικά.
*       Διαθεματική προσέγγιση στα Μαθηματικά, τις Φυσικές επιστήμες, τη Γλώσσα και Ιστορία με ΤΠΕ (Ψηφιακή τάξη).
*       Διασυνδέσεις των Μαθηματικών με την Τέχνη  και τον Πολιτισμό.
*       Προτάσεις  για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών και  διδακτικά βιβλία   Δημοτικού  – Γυμνασίου – Λυκείου.
*       Η Ιστορία των Μαθηματικών στη Μαθηματική Εκπαίδευση.
*       Μαθηματικοί Διαγωνισμοί και η τέχνη της δημιουργίας και επίλυσης  προβλημάτων.
*       Μαθηματικά και ειδική αγωγή.
*       Τα Μαθηματικά στην οργάνωση και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος
*       Η παιδαγωγική αξιοποίηση του WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο

*       Πολυμορφία στη Μαθηματική εκπαίδευση: κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις