Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ευαισθητοποίηση για τη σχολική βία

Περιφερειακή Δ/νση Πρωτ. & Δευτερ. Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας
Συμβουλευτικός σταθμός νέων
Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νίκης
Περιηγηθείτε – Σχολιάστε – Διαδώστε !
Μας αφορά όλους !
Δρ. Π. Βαρσάμης


Βασικές Πληροφορίες

Εικόνα χωρίς λεζάντα
Συνέχεια...