Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Τετραήμερη εκδήλωση με θέμα : "Οι σπουδές στο Α.Π.Θ."

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) στα πλαίσια των Ημερών Σταδιοδρομίας (Υ.Α. Γ2/5088/1-10-2001) συνδιοργανώνουν με το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τετραήμερη εκδήλωση με θέμα : "Οι Σπουδές στο Α.Π.Θ." στις 18, 19, 20 και 21 Ιανουαρίου 2016 στην Κεντρική αίουσα Τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η συνέχεια στο παρακάτω έγγραφο :

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) - Τ.Ε.Ε.
 • ΦΕΚ 2545/25-11-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/182893/Δ4/13-11-2015. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 2446/13-11-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/177558/Δ4/5-11-2015. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Εργασιακό περιβάλλον, Ασφάλεια και Υγιεινή» όλων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • Φ8/143083/Δ4/14-9-2015
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04.06.2015 (Β΄ 1053) Υπουργικής Απόφασης περί Ωρολόγιου Προγράμματος των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού
 • ΦΕΚ 2042/18-9-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/141441/Δ4/10-9-2015. Τροποποίηση της αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04−06−2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»
 • ΦΕΚ 2010/16-9-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/141426/Δ4/10-9-20105. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των τάξεων Β΄ και Γ Ημερήσιων και Β΄, Γ και Δ΄ Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1053/5-6-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/88070/Δ4/4-6-2015. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού.
 • ΦΕΚ 2772/16-10-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 160604/Γ2/6-10-2014. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ανά ειδικότητα, τομέα, Ομάδας Προσανατολισμού της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1411/3-6-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 82852/Γ2/27-5-2014. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής της Α' τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1336/26-5-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 77204/Γ2/16-5-2014. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β', Γ' τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 934/14-4-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53235/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 932/14-4-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53243/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Α' τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου. .
 • ΦΕΚ 785/31-3-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 43898/Γ2/24-3-2014. Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2809/5-11-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 155856/Γ2/22-10-2014. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 85040/Γ2/30−07−2007 Υ.Α. «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ» (ΦΕΚ Β΄1564).
 • ΦΕΚ 193/17-9-2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4186. Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
 • ΦΕΚ 2211/9-9-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 116605/Γ2/23-8-2013. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2893/26-10-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 127851/Γ2/18-10-2012. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της Β΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 127846/Γ2/18-10-2012. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» της Β΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2551/19-9-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 105559/Γ2/12-9-2012. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α΄ Τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 2528/17-9-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 102724/Γ2/7-9-2012. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλογής «Βασικές εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων» της Α' Τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 2499/13-9-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 100579/Γ2/4-9-2012. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλογής «Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες» της Α΄ Τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1131/10-4-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 37596/Γ2/3-4-2012. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/08-10-2007 υπουργικής απόφασης "Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ (ΦΕΚ 2057 Β΄)" και της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/3-12-2007 υπουργικής απόφασης "Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26 Β΄)".
 • ΦΕΚ 2080/20-9-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 106063/Γ2/15-9-2011. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118833/Γ2/9-11-2006 Υ.Α. «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.».
 • ΦΕΚ 1643/21-7-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 73030/Γ2/30-6-2011. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.111276/Γ2/8-10-2007 Υ.Α. «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ» (ΦΕΚ 2057 Β΄) και 138011/Γ2/3-12-2007 Υ.Α. «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και .΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26 /Β΄/2008)».
 • 126265/Γ2/11-10-2010
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος “Ξένη Γλώσσα” στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • 540/Γ2/5-1-2010
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/08-10-2007 (ΦΕΚ 2057 Β') Υ.Α., “Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερησίων ΕΠΑ.Λ."
 • 128761/Γ2/19-10-2009
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνολογίας» της Α΄ Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 603/2-4-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 28968/Γ2/13-3-2009. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/8.10.2007 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2057 Β΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.» και συγκεκριμένα ό,τι αφορά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
 • 114036/Γ2/5-9-2008
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 111276/Γ2/8.10.07 Υ.Α. (ΦΕΚ 2057/ΤΒ΄/23.10.07) "Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ." και συγκεκριμένα ό,τι αφορά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1493/30-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74910/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1304/7-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74898/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών Έργων, του τομέα Δομικών Έργων, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1294/3-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74907/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, του τομέα Οχημάτων, της Γ’ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1293/3-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74921/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων και Δικτύων, του τομέα Ηλεκτρονικής, της Γ' τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1279/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74919/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, του τομέα Υγείας Πρόνοιας, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1278/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74915/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, του τομέα Υγείας Πρόνοιας, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1277/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74916/Γ2/10-6-2008. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, του τομέα Μηχανολογίας, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1276/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74912/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, του τομέα Μηχανολογίας, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1275/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74894/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ, του τομέα Πληροφορικής, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74922/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών, του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74914/Γ2/10-6-2008. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74911/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1257/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74913/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1256/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74908/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, του τομέα Ναυτικός – Πλοιάρχων, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1255/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74897/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1254/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74895/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, του τομέα Ναυτικός – Μηχανικών, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1253/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74902/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1212/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74904/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, του Ηλεκτρολογικού τομέα, της Γ' τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1211/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74918/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών, του τομέα Ηλεκτρονικής, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1210/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74920/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής, της Γ' τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 2057/23-10-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111277/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνολογίας» του Τεχνολογικού Κύκλου της Α' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111276/Γ2/8-10-2007. Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α', Β' και Γ' Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1564/17-8-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85040/Γ2/30-7-2007. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών μαθημάτων της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85047/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1563/17-8-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85033/Γ2/30-7-2007. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Ηλεκτρονικής της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1562/17-8-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85056/Γ2/30-7-2007. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Ηλεκτρολογικού Τομέα της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1522/17-8-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85052/Γ2/30-7-2007Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οχημάτων της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1521/17-8-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85050/Γ2/30-7-2007. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Μηχανολογίας της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • 85045/Γ2/30-7-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Φυσική" της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • 85043/Γ2/30-7-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Ναυτικού - Μηχανικών της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • 85039/Γ2/30-7-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Ναυτικού - Πλοιάρχων της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1561/17-8-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85038/Γ2/30-7-2007. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1448/9-8-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85030/Γ2/30-7-2007. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • 85026/Γ2/30-7-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Υγείας Πρόνοιας της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1709/22-11-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 118832/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Ευρωπαϊκή Ένωση (Θεσμοί και Πολιτικές)" του Κύκλου Υπηρεσιών της Α' Τάξης ΕΠΑ.Λ. 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 118834/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Τεχνολογία και Ανάπτυξη" του Κύκλου Υπηρεσιών της Α' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • 118833/Γ2/9-11-2006
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1761/5-12-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 118830/Γ2/9-11-2006. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ Ναυτικού-Ναυτιλιακού Κύκλου.
 • ΦΕΚ 1734/28-11-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 118829/Γ2/9-11-2006. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» του Τεχνολογικού Κύκλου της Α' Τάξης ΕΠΑ.Λ .
 • 118828/Γ2/9-11-2006
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας» του Τεχνολογικού Κύκλου και του Κύκλου Υπηρεσιών της Α' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 536/5-5-2003
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 38452/Γ2/18-4-2003. Προγράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας.
 • ΦΕΚ 304/13-3-2003
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 21072β/Γ2/28-2-2003. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) ...
 • ΦΕΚ 1633/29-12-2000
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/5148/12-12-2000. Προγράμματα Σπουδών και Ωρολόγια Προγράμματα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).
 • ΦΕΚ 1020/11-8-2000
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/2682/20-7-2000. Ωρολόγια Προγράμματα και Προγράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).
 • ΦΕΚ 2327/31-12-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/4219-η/20-8-1999. Προγράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).
 • ΦΕΚ 2325/31-12-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/4219-στ/20-8-1999. Προγράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).
 • ΦΕΚ 2320/31-12-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/4219-α/20-8-1999. Προγράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).
 • ΦΕΚ 2319/31-12-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/4219/20-8-1999. Προγράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).
 • ΦΕΚ 79/7-5-1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 217. Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των ημερήσιων και εσπερινών τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)
 • ΦΕΚ 2501/4-10-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Αριθμ. 135767/Γ2 /24-10-2013. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της B΄ και Γ΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2211/9-9-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 116606/Γ2/23-8-2013. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1131/10-4-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 37596/Γ2/3-4-2012. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/08-10-2007 υπουργικής απόφασης "Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ (ΦΕΚ 2057 Β΄)" και της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/3-12-2007 υπουργικής απόφασης "Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26 Β΄)".
 • 61562/Γ2/31-5-2010
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/03-12-2007 (ΦΕΚ 26 A'/2008) Υ.Α., “Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.” στον Τομέα Πληροφορικής και στον Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος.
 • 18011/Γ2/17-2-2010
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Δ΄ Τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του τομέα Ναυτικών – Μηχανικών.
 • 18006/Γ2/17-2-2010
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Γ΄ Τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του τομέα Ναυτικών – Μηχανικών.
 • 542/Γ2/5-1-2010
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/03-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 26 Β'/2008) “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α', Β' Γ' και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.”
 • 541/Γ2/5-1-2010
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/03-12-2007 (ΦΕΚ 26 A'/2008) Υ.Α., “Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.”
 • ΦΕΚ 2294/27-10-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 128763/Γ2/19-10-2009. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/3.12.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 26/Β΄/2008) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».
 • 118604/Γ2/28-9-2009
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογές και Δίκτυα Η/Υ, του Τομέα Πληροφορικής, της Δ' Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • 118602/Γ2/28-9-2009
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού του Τομέα Ναυτικών - Μηχανικών της Δ' Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1270/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75158/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών Έργων, του τομέα Δομικών Έργων, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75152/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75150/Γ2 .Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1269/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75173/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1268/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75180/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του τομέα Οχημάτων, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1267/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75166/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, του τομέα Μηχανολογίας, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1266/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75182/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, του Ηλεκτρολογικού τομέα, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1265/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75273/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, του τομέα Ναυτικού – Πλοιάρχων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1264/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75254/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1244/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75147/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, του τομέα Ναυτικού – Πλοιάρχων, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1243/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75175/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών, του τομέα Ηλεκτρονικής, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1242/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75167/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργα Τοπίου και Περιβάλλον, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1241/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75171/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Γ' τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1240/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75162/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, του τομέα Μηχανολογίας, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1239/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75157/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1238/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75154/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών, του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75161/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75153/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1237/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75151/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογές και Δίκτυα Η/Υ, του τομέα Πληροφορικής, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75268/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογές και Δίκτυα Η/Υ, του τομέα Πληροφορικής, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75251/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών, του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75257/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75263/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.75148/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1236/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75275/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών Έργων, του τομέα Δομικών Έργων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1235/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75271/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών, του τομέα Ηλεκτρονικής, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1234/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75250/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1233/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75269/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1232/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75255/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, του τομέα Οχημάτων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1231/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.75259/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, του τομέα Μηχανολογίας, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1230/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75261/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, του τομέα Μηχανολογίας, της Δ' τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1229/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.75265/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, του τομέα Ηλεκτρολογίας, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1228/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.75264/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1227/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75258/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1226/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75262/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1202/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75179/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων, του τομέα Ηλεκτρονικής, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1201/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75266/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων, του τομέα Ηλεκτρονικής, της Δ' τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1200/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75276/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργα Τοπίου και Περιβάλλον, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Δ' τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • 138011/Γ2/3-12-2007
Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • 117633/Γ2/19-10-2007
Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
 • ΦΕΚ 941/25-5-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 82443/Δ2/22-5-2015. Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 197/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8561/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 189/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8564/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Πληροφορική» της Γ΄ τάξης Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών Γενικού Λυκείου
 • ΦΕΚ 188/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8602/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών για τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό Σχέδιο.
 • ΦΕΚ 186/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8614/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 185/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8619/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 184/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8570/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 183/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8601/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» της Α΄ και Β' τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 182/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8562/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Θρησκευτικά» της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 181/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8613/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ιστορία» της Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γυμνασίου, της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της ομάδας προσανατολισμού Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 180/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8567/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχές Φυσικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 162/22-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8622/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Μαθηματικά» της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και του μαθήματος «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών − Πολιτικών − Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 157/22-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8565/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών του Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 156/22-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8560/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Α΄, Β΄ τάξης γενικής παιδείας και της Β΄, Γ΄ τάξης της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών του Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 155/22-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8604/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Καλλιτεχνική Παιδεία» της Α' τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 154/22-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8621/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Βιολογία» της Α΄, Β΄ τάξης Γενικής Παιδείας Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 153/22-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8563/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Επιστήμης» της Γ΄ τάξης της Ομάδας Προσανατολισμού των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2406/9-9-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 137433/Γ2/2-9-2014. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 63447/Γ2/27-06-2005 υπουργική απόφαση (Β ́ 921) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων  Α', Β' και Γ' του Ενιαίου Λυκείου»
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 137429/Γ2/2-9-2014. Διδασκαλία β' ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 137430/Γ2/2-9-2014. Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 137437/Γ2/2-9-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Τεχνολογία» για τις Α', Β', Γ' τάξεις Γυμνασίου.
 • ΦΕΚ 2300/27-8-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 131378/Γ2/19-8-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του διακριτού διδακτέου αντικειμένου - κλάδου Βιολογία του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες της Β' τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1853/7-7-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 99916/Γ2/27-6-2014. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματικών της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β' Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1401/2-6-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80052/Γ2/22-5-2014. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80026/Γ2/22-5-2014. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80036/Γ2/22-5-2014. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού.
 • ΦΕΚ 934/14-4-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53235/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β' τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53250/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Β' τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53254/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» Β' τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 932/14-4-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53248/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α' τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53243/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Α' τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου. .
 • ΦΕΚ 2121/28-8-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 115478/Γ2/21-8-2013. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α' τάξης του Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1173/15-5-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 61019/Γ2/2-5-2013. Πρόγραμμα Σπουδών Άλγεβρας και Γεωμετρίας γενικής παιδείας Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2499/13-9-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 100540/Γ2/4-9-2012. Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας γενικής παιδείας Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 100537/Γ2/4-9-2012. Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής γενικής παιδείας Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1163/10-4-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 36799/Γ2/2-4-2012. Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1966/2-9-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 86157/Γ2. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25−05−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου».
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 86160/Γ2. Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 86440/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1562/27-6-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 70001/Γ2. Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
 • ΦΕΚ 1213/14-6-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 59618/Γ2. Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου. 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 59609/Γ2. Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1002/26-5-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 55163/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ Γενικού Λυκείου
 • ΦΕΚ 921/5-7-2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 63447/Γ2/27-6-2005. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄,  Β΄ και Γ΄ του Ενιαίου Λυκείου.
 • ΦΕΚ 150/13-2-2003
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 10583/Γ2. Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής του Ενιαίου Λυκείου.
 • ΦΕΚ 131/7-2-2002
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8212/Γ2/28-1-2002. Πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων των Α', Β', Γ' τάξεων του Ενιαίου Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1540/29-7-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/2768. Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της Α', Β', Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου για το σχολικό έτος 1999-2000.
 • ΦΕΚ 1342/30-6-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/2861. Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου.
 • ΦΕΚ 343/13-4-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.Γ2/1095/5-3-1999. Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας Ενιαίου Λυκείου.
 • ΦΕΚ 561/6-5-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/1088/5-3-1999. Πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος "Γλωσσική Διδασκαλία" στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.
 • ΦΕΚ 406/5-5-1998
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/2289/26-3-1998. Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α', Β', Γ' τάξεων του Ενιαίου Λυκείου.

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
 • ΦΕΚ 941/25-5-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 82437/Δ2/22-5-2015. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 82443/Δ2/22-5-2015. Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1853/7-7-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 99927/Γ2/27-6-2014. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β', Γ' και Δ' τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. (καταργήθηκε)
 • ΦΕΚ 1401/2-6-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80026/Γ2/22-5-2014. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2121/28-8-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 115480/Γ2/21-8-2013. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α' και Β' τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1163/10-4-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 36798/Γ2/2-4-2012 Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Β΄ και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 921/5-7-2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 63444/Γ2/27-6-2005. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄,  Β΄, Γ΄ και Δ΄ Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 • ΦΕΚ 2121/28-8-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 115475/Γ2/21-8-2013. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β', Γ' τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 115472/Γ2/21-8-2013. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β', Γ' τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου .
 • ΦΕΚ 1890/4-9-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 105954/Γ2/3-9-2009. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουργικής απόφασης, που αφορά στην εισαγωγή της Ισπανικής Γλώσσας στο Ωρολόγιο Πρόγραµµα του Ηµερησίου Γυµνασίου.
 • ΦΕΚ 2129/14-10-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 130535/Γ2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουργικής απόφασης που αφορά στην εισαγωγή της Ιταλικής Γλώσσας στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ημερησίου Γυμνασίου. (Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου).
 • ΦΕΚ 1154/28-6-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74671/Γ2/21-7-2006. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουργικής απόφασης ως προς τα μαθήματα του Γυμνασίου.
 • 54530/Γ2/2-6-2005
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Hμερησίου Γυμνασίου.
 • 54529/Γ2/2-6-2005
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄,Β΄,Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου.
 • ΦΕΚ 1342/30-6-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/2861. Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΕΠΑ.Σ.)
 •  ΦΕΚ 663/20-4-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 44165/Γ2. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.138009/Γ2/3-12-2007 Υ.Α. «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνικών Αερίων Καυσίμων της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Σ» (ΦΕΚ 48 Β΄/2008).
 • 118601/Γ2/28-9-2009
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας της Α' Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • 118600/Γ2/28-9-2009
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου, της Α' Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1292/3-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75033/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1291/3-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75035/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1290/3-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75009/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αγροτικών Μηχανημάτων, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1274/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75029/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1273/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75006/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75024/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Φυσικοθεραπευτών, της Β' τά.ξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75015/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Επιπλοποιίας, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75020/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αργυροχρυσοχοΐας, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75025/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75011/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Κεραμικής – Πηλοπλαστικής της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75007/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75003/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75008/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75021/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Οδοντοτεχνιτών, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1272/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75017/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Κτιριακών Έργων, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1271/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75002/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αμαξωμάτων, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1251/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75027/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1250/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75028/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Δενδροκομίας, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1249/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75030/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονική Τοπίου, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1247/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74998/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ξυλογλυπτικής – Διακοσμητικής Επίπλου, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1246/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75026/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1245/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75016/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1209/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75032/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1208/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75004/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνητών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1207/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75012/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ζωοτεχνίας, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1206/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75014/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1205/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75022/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Εργαλειομηχανών – CNC, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1203/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75010/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Φαρμακείων, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75005/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • 28118/Γ2/4-3-2008
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α' και Β' Τάξεων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).
 • 21142/Γ2/20-2-2008
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Δενδροκομίας"  της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • ΦΕΚ 48/18-1-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 138009/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • ΦΕΚ 2086/29-10-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 113770/Γ2/12-10-2007. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών» της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 117625/Γ2/19-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της ειδικότητας "Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου"  των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).
 • 114535/Γ2/15-10-2007
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ. (Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Επιπλοποιία, Κεραμική - Πηλοπλαστική, Υαλογραφία - Ψηφιδογραφία, Συντήρηση Έργων Τέχνης - Αποκατάσταση, Κτιριακών Έργων, Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου).
 • 113805/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Αμαξωμάτων" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113804/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Κομμωτικής Τέχνης" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113800/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Αισθητικής Τέχνης" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113799/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113794/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Βοηθών Οδοντοτεχνιτών" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113793/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων & Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113791/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Βοηθών Φυσιοθεραπευτών" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113789/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Βοηθών Φαρμακείων " της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113788/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Tοπίου" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113785/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Επιχειρήσεων Aγροτουρισμού και Aγροβιοτεχνίας" της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113782/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113778/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113774/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Αγροτικών Μηχανημάτων" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113773/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Εργαλειομηχανών - CNC" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113770/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113769/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Ζωοτεχνίας" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 112867/Γ2/11-10-2007
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, ανά ειδικότητα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 • Φ3/207316/Δ4/17-12-2015
Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής Γενικής Παιδείας και των Ομάδων Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.
 • Φ3/186532/Δ4/19-11-2015
Διευκρινίσεις για οδηγίες διδασκαλίας και διδακτικά βιβλία των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα της Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.
 • Φ3/182890/Δ4/13-11-2015
Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικοτήτων της Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.
 • Φ3/177559/Δ4/5-11-2015
Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού της Α΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.
 • Φ3/163092/Δ4/15-10-2015
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των A΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016.
 • Φ3/163085/Δ4/15-10-2015
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και των Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016.
 • 144958/Δ2/16-9-2015
Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016.
 • 187213/Δ4/19-11-2014
Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Γεωμετρία» και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» για την Α΄ και Β΄ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» για τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015.
 • 174014/Γ2/27-10-2014
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015.
 • 165772/Γ2/14-10-2014
Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής για την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Ημερησίου και Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015.
 • 160987/Γ2/7-10-2014
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015.
 • 160985/Γ2/7-10-2014
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ τάξης ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015.
 • 141285/Γ2/8-9-2014
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015.
 • 179071/Γ2/22-11-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-2014
 • 153077/Γ2/18-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής και Χημείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2013-2014.
 • 152921/Γ2/18-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία των υποστηρικτικών μαθημάτων της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014.
 • 152919/Γ2/18-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων τομέων και ειδικοτήτων του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2013-2014.
 • 151940/Γ2/17-10-2013
Οδηγίες Διδασκαλίας του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία» της Α΄ τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2013-14.
 • 151934/Γ2/17-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ τάξης ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014.
 • 147643/Γ2/11-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014
 • 147633/Γ2/11-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014
 • 147630/Γ2/11-10-2013
«Καλλιτεχνική Παιδεία» στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου
 • 145844/Γ2/9-10-2013
Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14.
 • 145836/Γ2/9-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-2014.
 • 139610/Γ2/1-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • 139607/Γ2/1-10-2013
Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης θετικών μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-14
 • 139606/Γ2/1-10-2013
Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών μαθημάτων της Α΄ Ημερησίου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14.
 • 132448/Γ2/19-9-2013
Ενημέρωση για μαθήματα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • 132447/Γ2/19-9-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) της Α΄ τάξης Ημερησίου και της Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • 132446/Γ2/19-9-2013
Διαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 – 2014.
 • 120885/Γ2/3-9-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α' και Β' τάξης Γενικού Λυκείου και Α' και Β' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014
 • 143265/Γ2/15-11-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στον Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών στη Β΄ Τάξη Ημερήσιου και στη Γ΄ Τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ- Ενδεικτικοί τίτλοι Ειδικών Θεματικών Δραστηριοτήτων.
 • 142015/Γ2/13-11-2012
Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 106328/Γ2/13-09-2012 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων τομέων και ειδικοτήτων του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2012-2013»
 • 138371/Γ2/6-11-2012
Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων «Νέα Ελληνική Γλώσσα», «Νέα Ελληνική Λογοτεχνία», «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2012-2013.
 • 138370/Γ2/6-11-2012
Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2012-13.
 • 136356/Γ2/1-11-2012
Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 106328/Γ2/13-09-2012 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων τομέων και ειδικοτήτων του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2012-2013».
 • 136348/Γ2/1-11-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων επιλογής του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2012-2013.
 • 130547/Γ2/23-10-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων» της Α΄ τάξης ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013.
 • 109597/Γ2/19-9-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • 106328/Γ2/13-9-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων τομέων και ειδικοτήτων του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2012-2013.
 • 106327/Γ2/13-9-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2012-2013.
 • 105847/Γ2/13-9-2012
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013»
 • 104365/Γ2/11-9-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) για το σχολικό έτος 2012-2013.
 • 102726/Γ2/7-9-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2012-2013.
 • 102721/Γ2/7-9-2012
Διαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2012 – 2013.
 • 102717/Γ2/7-9-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2012-2013.
 • 79980/Γ2/12-7-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Β΄ τάξη Ημερησίου και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013.
 • 76985/Γ2/6-7-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία του Υποστηρικτικού Μαθήματος των Μαθηματικών της Β΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013.
 • 76981/Γ2/6-7-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Υποστηρικτικών Μαθημάτων στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013.
 • 76980/Γ2/6-7-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία του Υποστηρικτικού Μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Β΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013.
 • 47143/Γ2/27-4-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013
 • 135690/Γ2/25-11-2011
Ερευνητική Εργασία.
 • 113182/Γ2/30-9-2011
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012.
 • 113179/Γ2/30-9-2011
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Υποστηρικτικών Μαθημάτων στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2011-2012.
 • 101837/Γ2/8-9-2011
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ.- ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό έτος 2011-2012
 • 97364/Γ2/30-8-2011
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012.
 • 46285/Γ2/14-4-2011
Οδηγία για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011.
 • 816/5-10-2010
Οδηγίες του Π.Ι για τα μαθήματα:  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ),  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.
 •  
Ενδεικτικός προγραμματισμός διδασκαλίας μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρονικής.
 • 114356/Γ2/15-9-2010
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων του Γενικού Λυκείου.
 • 114352/Γ2/15-9-2010
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α', Β' και Γ' τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.
 • 93038/Γ2/28-7-2010
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ.- ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό έτος 2010-2011.
 Οδηγίες για τη διδασκαλία των ηλεκτρολογικών μαθημάτων στη Β' τάξη των ΕΠΑ.Λ και στην Α' τάξη των ΕΠΑ.Σ. Σχολικό έτος 2009-2010.
 • 56061/Γ2/18-5-2009
Σύνταξη οδηγίας για το μάθημα Ηλεκτρικές Μηχανές.
 • 150530/Γ2/21-11-2008
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 Οδηγίες Β' ΕΠΑ.Σ. CNC (2008-2009).
 • 114039/Γ2/5-9-2008
Διδακτικές Οδηγίες του Μαθήματος "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ".
 Οδηγίες Μηχανολογικού Τομέα (2008-09)
 • 18116/Γ2/11-2-2008
Διευκρινίσεις-ερωτήσεις-παρατηρήσεις επί των Οδηγιών Διδασκαλίας Μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2007-08.
 • 129277/Γ2/14-11-2007
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ηλεκτρολογικών Μαθημάτων στη Β΄ Τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2007-2008.
 •  
Οδηγίες για τη διδασκαλία των ηλεκτρολογικών μαθημάτων στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ και στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. (2007-2008)
 •  
Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2007-08
 •  
Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) για το σχολικό έτος 2007-08
 • Πράξη 26/18-9-06 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Α' τάξης ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2006-2007.
 • Γ2/4841/20-10-1999
Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Ενιαίο Λύκειο .
 • Γ2/5506/14-10-1998
Διευκρινίσεις σχετικά με τα μαθήματα Πληροφορικής του Εν. Λυκείου.
 • Γ2/4769/4-9-1998
Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου.
 • Γ2/2678/24-4-1997
Διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορική-Τεχνολογία Α και Β Γυμνασίου και Πληροφορική Γ Γυμνασίου (2).
 • Γ2/1904/31-3-1997
Διδασκαλία του Μαθήματος «Πληροφορική - Τεχνολογία».
Πηγή : users.sch.gr/akouts