Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2013 - 2014

                                                                                              Μαρούσι,  02/05/2014
Αριθ. Πρωτ.     67535/Γ2
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2013-2014»
 
Σας ενημερώνουμε ότι ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων των Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και των Επαγγελματικών Σχολών της χώρας για το διδακτικό έτος 2013-2014 ορίζεται η 21η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 45750/Γ2/27-03-2014 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 964 Β΄).
 
 
                                                                                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    

                                                                                                      ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
 
Πηγή : www.dictyo.gr  

Πώς προάγεται ο μαθητής από την Α' στη Β' Λυκείου

Η ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο Λύκειο φέρνει αλλαγές όχι μόνο στο σύστημα εισαγωγής των μαθητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλα και στον τρόπο προαγωγής από τάξη σε τάξη.
Προς ενημέρωση λοιπόν των μαθητών και των γονέων παραθέτουμε τι ισχύει για την προαγωγή των μαθητών μέσα από παραδείγματα καθώς και τα σχετικά χωρία του νομοσχεδίου.
Προαγωγή από την Α' στη Β' Λυκείου
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελούν τα ακόλουθα:
α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και
β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε Ελληνική γλώσσα, Μαθηματικά τουλάχιστον δέκα
(10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.
Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α' και β' του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β' του προηγούμενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.
Πώς εξάγεται ο βαθμός σε κάθε μάθημα
Ο βαθμός σε κάθε μάθημα εξάγεται από τον μέσο όρο των προφορικών των 2 τετραμήνων και από τον βαθμό των εξετάσεων:
Για παράδειγμα μαθητής με 14 στο πρώτο τετράμηνο Ιστορία και 16 στο δεύτερο τετράμηνο έχει μέσο όρο 15 στα προφορικά. Αν ο μαθητής γράψει 10 στις εξετάσεις ο βαθμός προαγωγής είναι 15+10/2 = 12.5. Το παραπάνω ισχύει για όλες τις τάξεις.
Παράδειγμα:
Μαθητής έχει μέσο όρο 10 στην Α τάξη του λυκείου όμως στα μαθηματικά έχει 9. Ο μαθητής αυτός θα επανεξεταστεί το Σεπτέμβριο.
Μαθητής με μέσο όρο 12 στην Α τάξη προάγεται ακόμα και αν έχει κάποια μαθήματα κάτω από τη βάση με την προϋπόθεση μαθηματικά και ελληνική γλώσσα να έχει 10 και πάνω. Για παράδειγμα αν έχει 9 στην Ιστορία ή στα Θρησκευτικά και 8 στα Αγγλικά προάγεται καθώς για τα μαθήματα αυτά απαιτείται τουλάχιστον 8.
ΜαθήματαΕλάχιστος Βαθμός προαγωγής
Μαθηματικά10 και άνω
Ελληνική γλώσσα10 και άνω
Φυσικές επιστήμες8 και άνω
Ιστορία8 και άνω
Πολιτική παιδεία8 και άνω
Εφαρμογές πληροφορικής8 και άνω
Γεωλογία8 και άνω
Ελληνικός πολιτισμός8 και άνω
Καλλιτεχνική παιδεία8 και άνω
Φυσική αγωγήΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ
Ερευνητική εργασίαΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ
Προαγωγή από τη Β' στη Γ' Λυκείου
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελούν τα ακόλουθα:
α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και
β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε Ελληνική γλώσσα, Μαθηματικά τουλάχιστον δέκα (10) και των μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.
Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α' και β' του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β' του προηγούμενου εδαφίου κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή μαθήματα προσανατολισμού ή υπόλοιπα μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.
Παράδειγμα:
Μαθητής με γενικό 11 στη Β τάξη και αρχαία 9 οδηγείται σε επανεξέταση για το μάθημα των αρχαίων. Αν μαθητής έχει μέσο όρο 10 και έχει 9 στο μάθημα της φιλοσοφίας προάγεται αρκεί στα μαθήματα κατεύθυνσης και σε γλώσσα και μαθηματικά να έχει 10.
ΜαθήματαΕλάχιστος Βαθμός προαγωγής
Μαθηματικά10 και άνω
Ελληνική γλώσσα10 και άνω
Φυσικές επιστήμες8 και άνω
Εισαγωγή Η/Υ8 και άνω
Ιστορία8 και άνω
Φιλοσοφία8 και άνω
Πολιτική παιδεία8 και άνω
Θρησκευτικά8 και άνω
Ξένη γλώσσα8 και άνω
Φυσική αγωγήΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ
Ερευνητική εργασίαΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ
Μαθήματα προσανατολισμούΕλάχιστος Βαθμός προαγωγής
Φυσική10 και άνω
Μαθηματικά10 και άνω
Αρχαία10 και άνω
Βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών10 και άνω
Απόλυση από τη Γ' Λυκείου
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελούν τα ακόλουθα:
α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και
β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε Ελληνική γλώσσα, Μαθηματικά τουλάχιστον δέκα (10) και των μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.
Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α' και β' του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β' του προηγούμενου εδαφίου κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή μαθήματα προσανατολισμού ή υπόλοιπα μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.
Παράδειγμα:
Μαθητής με γενικό 11 στη Γ' τάξη και Αρχαία 9 οδηγείται σε επανεξέταση για το μάθημα των Αρχαίων. Αν μαθητής έχει μέσο όρο 10 και έχει 9 στο μάθημα της Φιλοσοφίας προάγεται αρκεί στα μαθήματα κατεύθυνσης και σε γλώσσα και μαθηματικά να έχει 10.
ΜαθήματαΕλάχιστος Βαθμός προαγωγής
Νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία10 και άνω
Εισαγωγή Η/Υ8 και άνω
Ιστορία8 και άνω
Θρησκευτικά8 και άνω
Ξένη γλώσσα8 και άνω
Φυσική αγωγήΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ
Μαθήματα προσανατολισμούΕλάχιστος Βαθμός προαγωγής
Φυσική10 και άνω
Μαθηματικά10 και άνω
Χημεία10 και άνω
Βιολογία10 και άνω
Αρχαία10 και άνω
Λατινικά10 και άνω
Ιστορία10 και άνω
Αρχές Οικονομικής επιστήμης10 και άνω
Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 10 και άνω
Αρχές Φυσικών Επιστημών10 και άνω
Πηγή: ipaideia.gr